МПМ Хотели Отдел Маркетинг и Продажби

Тел: + 359 2 962 78 22

Факс: + 359 2 962 78 22

Резервационна линия: + 359 884 440 440

Ел. Поща: office@mpmhotels.bg